oi qro fzr um edit soh n sei de qm chris? gabbie?

oi qro fzr um edit
soh n sei de qm
chris? gabbie? tate? maggie? ellise? emma? billie? dorbyn? jachary? daniel???
N SEI