Späzl1: “Glaubst du dass de zwoa Dragl Bier heid glangan?”

Späzl1: “Glaubst du dass de zwoa Dragl Bier heid glangan?”
Späzl2: “Glückwunsch. Hom ma scho oan gfundn der de andern 7e vom Keller hoid.”
Lovin`it. 😁